Език:

Полезна информация

Документи

Документи

„ТИМ“ ООД е с регистрация: 1. „СЕРТИФИЦИРАН ИЗПРАЩАЧ“ - позволява многократно изпращане на стоки освободени за потребление на територията на България (БИРА И ВИНО) с № BG004000H0003. 2. „ДАНЪЧЕН СКЛАД“ - позволява мнагократно изпращане на стоки под режим отложено плащане на акциз (АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ) с № BGNCA00509001. За да купите БИРА или ВИНО ви е необходимо да извадите номер, като СЕРТИФИЦИРАН ПОЛУЧАТЕЛ или ВРЕМЕННО СЕРТИФИЦИРАН ПОЛУЧАТЕЛ. За ...