Език:

Документи

„ТИМ СТОК 23“ ООД е с регистрация:

1. „СЕРТИФИЦИРАН ИЗПРАЩАЧ“ - позволява многократно изпращане на стоки освободени за потребление на територията на България (БИРА И ВИНО) с № BG004000H0027.

2. „ДАНЪЧЕН СКЛАД“ - позволява мнагократно изпращане на стоки под режим отложено плащане на акциз (АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ) с № BGNCA00509001.

За да направите заявка за БИРА или ВИНО ви е необходимо да извадите номер, като СЕРТИФИЦИРАН ПОЛУЧАТЕЛ или ВРЕМЕННО СЕРТИФИЦИРАН ПОЛУЧАТЕЛ.

За да направите заявка за АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ ви е необходимо да извадите номер, като РЕГИСТРИРАН ПОЛУЧАТЕЛ или ВРЕМЕННО РЕГИСТРИРАН ПОЛУЧАТЕЛ.